Форми заяв

Заявка на продаж (придбання)

ЗАЯВКА № _________

від «_____» _________________20___ р.

 

Брокерська контора №

Продає Купує

Назва активів: ____________________________________________________________________

Характеристика активів: ____________________________________________________________________

Власник активів: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження активів: ____________________________________________________________________

Одиниця виміру (шт.., м, тони (кг), і т.п.)_________________________________

Кількість (прописом): ____________________________________________________________________

Ціна за одиницю: ____________________________________________________________________

Загальна ціна (партії): ____________________________________________________________________

Форма оплати: ____________________________________________________________________

Умови постачання: ______________________________________________________ (самовивіз до складу Покупця і т. п.) Інші умови (за бажанням клієнта): ____________________________________________________________________

Строк дії заявки на біржі : ____________________________ (60днів)

П.І.Б. заявника (брокера): ____________________________________________________________________

Телефон (факс): ______________________________________________________

Поштові реквізити (покупця, продавця): ____________________________________ _______________________________

Платіжні реквізити (покупця, продавця): розрахунковий рахунок № _____________в ______________________, МФО_________________, код ЄДРПОУ___________ Примітка: При неповному наданні інформації заявка в роботу не приймається.

 

Від заявника ________________________ Від біржі ________________

М.п. м.п.

Перелік документів для учасників (покупців) біржових торгів

Перелік документів для учасників (покупців) біржових торгів, які надаються Брокеру або до реєстраційного відділу Біржі:

 

а) копія Статуту;

б) копія Свідоцтва про реєстрацію;

в) копія довідки із відділу статистики;

г) копія Свідоцтва платника ПДВ;

д) копія Наказу або протоколу про призначення керівника;

е) довіреність, видана на уповноважену особу, якщо підприємство представляє не керівник;

є) копії паспортних даних керівника та уповноваженої особи, їх ідентифікаційні коди;

ж) банківські та інші реквізити для договору;

з) для покупців - фізичних осіб - копію паспортних даних та копію довідки про ідентифікаційний код;

и) заява про участь в торгах.

Всі копії повинні бути завірені мокрою печаткою підприємства.

 

Перелік документів, які надаються Продавцями майна Брокеру або до реєстраційного відділу Біржі:

І. Документи про майно:

1. Документи на продаж державного та комунального майна:

а) дозвіл на продаж майна відповідного Міністерства, органу приватизації (для державного майна), рішення Сесії відповідної ради (для комунального майна);

б) лист на ім'я керівника Біржі з пропозицією проведення передпродажних заходів з метою пошуку покупців майна та реалізації його на біржових торгах, в якому вказується назва майна, його характеристики, місцезнаходження та стартова Ціна;

в) для нерухомості: свідоцтво про право власності, виписка з реєстру БТІ, акти на земельні ділянки, довідка характеристика;

г) звіт про незалежну оцінку майна з рецензією;

д) для транспортних засобів: копію свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку.

2. Документи на продаж майна, що знаходиться у податковій заставі:

а) акт опису активів, завірений печаткою податкового органу;

б) заявка податкової на проведення аукціону з продажу майна;

в) для нерухомості: при наявності - свідоцтво про право власності, виписка з реєстру БТІ, акти на земельні ділянки, довідка - характеристика;

г) звіт про незалежну оцінку майна з рецензією;

д) для транспортних засобів: копію свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку;

е) рішення суду.

3. Документи на продаж майна підприємств - банкрутів або тих, що знаходяться в стадії санації:

а) постанова/ухвала господарського суду;

б) підтвердження повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора, керуючого санацією);

в) для нерухомості: свідоцтво про право власності, виписка з реєстру БТІ, акти на землю, довідка - характеристика;

г) звіт про незалежну оцінку майна з рецензією;

д) для транспортних засобів: копію свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку;

е) рішення конкурсної комісії або рішення комітету кредиторів про вибір організатора аукціону.

II. Документи про підприємство - продавця:

а) копія Статуту;

б) копія Свідоцтва про реєстрацію;

в) копія довідки із відділу статистики;

г) копія Свідоцтва платника ПДВ;

д) копія Наказу або протоколу про призначення керівника;

е) довіреність, видана на уповноважену особу, якщо підприємство представляє не керівник;

є) копії паспортних даних керівника та уповноваженої особи, їх ідентифікаційні коди;

ж) банківські та інші реквізити для договору.

Всі копії повинні бути завірені мокрою печаткою підприємства.